UTILSIGTEDE HÆNDELSER og FØRSTEHJÆLP

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, der optræder i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, og som medfører skade eller risiko for skade på klienten. Dvs. utilsigtede hændelser dækker både nær-hændelser, hvor skaden afværges, og hændelser, der faktisk sker.Se eksempler på sundhed.dk.

Psykologen er forpligtet til at rapportere utilsigtede hændelser, som psykologen selv er impliceret i og hændelser, som psykologen får kendskab til, er sket hos andre sundhedspersoner. Utilsigtede hændelser rapporteres i overensstemmelse med kravene i lovgivningen på Dansk Patientsikkerhedsdatabase på  https://stps.dk/ og psykologen sikrer håndtering af og opfølgning på utilsigtede hændelser. Der skabes læring på baggrund af utilsigtede hændelser, der er foregået i klinikken. 

LINKS:  https://dpsd.csc-scandihealth.com/Form/PublicSubmission.aspx?form=PatientPaarorende_PAA

Bekendtgørelse nr. 1 af 3. jan 2011 om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet mv.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2011/1

Indberetning af utilsigtet hændelse til Styrelsen for Patientsikkerhed:

https://dpsd.csc-scandihealth.com/Form/PublicSubmission.aspx?form=PatientPaarorende_PAA

 

FØRSTEHJÆLP

Din psykolog har kursus i førstehjælp og hjerte- lungeredning. Der findes hjertestarter på Vojens Sundhedscenter

 

Del siden