Jeg tager imod klienter, som har henvisning fra sygesikringen. Følgende grupper, kan få henvisning fra egen læge:

1. Røveri- og voldtægtsofre

2. Trafik- og ulykkesofre

3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer

4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom

5. Pårørende ved dødsfald

6. Personer, der har forsøgt selvmord

7. Kvinder, der har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge

8. Personer, der inden det fyldte 18. år, har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb

9. Personer, der har en let til moderat depression og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år

10. Personer, der lider af let til modrat angst, herunder let til moderat OCD, og på henvisningstidspunktet er i aldersgruppen 18 til og med 38 år

 

Hvis du har henvisning fra egen læge, er din egenbetaling pr. 1/4 - 2021 kr. 420,17 ved første konsultation og kr. 350,36 ved de følgende konsultationer. Egenbetalingen opjusteres med et par kroner hvert ½ år, så hold øje med priserne her: https://psykologeridanmark.dk/psykologernes-arbejde/priser/

 

Hvis du har en sundhedsforsikring, kan du søge denne om at få dit behandlingsforløb betalt

 

Nogle fagforeninger giver desuden tilskud til psykologbehandling. 

 

Hvis du selv skal betale, er prisen kr. 650,00 pr. konsultation 


Jeg har aftale med Sygeforsikrigen Danmark, så du kan få din egenbetaling helt eller delvist dækket, hvis du er medlem af Danmark